О удружењу

ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ „САВА МРКАЉ“

Завичајно удружењe „Сава Мркаљ“ је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области културе и уметности, као и у области заштите и остваривања људских и мањинских права.

Циљеви Удружења су:

 • Унапређивање културног стваралаштва кроз неговање успомене на живот и дело Саве Мркаља.
 • Неговање културе и традиције Срба из региона, као и преношење и усвајање знања о нематеријалној културној баштини.
 • Унапређење положаја Срба у Србији и региону и заштита њихових интереса, побољшање личног стандарда и социјално-економског положаја.
 • Подизање нивоа образовања кроз усвајање знања и вештина у техникама старих заната.

Ради остваривања својих циљева Удружење:

 • негује и афирмише дело и личност Саве Мркаља кроз различите културне и уметничке програме и садржаје, награде и признања.
 • организује низ програма и садржаја уметничког типа, промоције, предавања, фестивале, концерте, изложбе, театар поезије, симпозијуме, трибине, округле столове, као и спортске манифестације.
 • објављује књиге и друге публикације о Сави Мркаљу, књиге савремених наших и светских песника и писаца, младих аутора и талената, у складу са законом.
 • сарађује са сличним удружењима и организацијама у земљи и иностранству која се баве облашћу културе и уметности, спорта, предузећима и приватним предузетницима, општинским, градским и републичким институцијама, ради спровођења активности од заједничког интереса.
 • по потреби формира секцију, групу, клуб, огранак, одељење, подружницу и др. који немају статус правног лица.
 • Обезбеђује новчана средстава за финансирање рада Удружења.
 • Припрема, покреће и води друге акције у случају угрожавања права и интереса чланова, као и брига о старим и немоћним лицима.
 • Бави се информативном делатношћу са продукцијом.
 • Ради на заштити, унапређењу и остваривању свих врста припадајућих права чланова удружења.